Klub Karate Full Contact
+48 668 817 063
www.karateklub.pl
biuro@karateklub.pl


Opublikowano

Shinkyokushin

 

 

NPO World Karate Organization Shinkyokushinkai powstała w 1964 roku i jest międzynarodową organizacją karate z siedzibą w Tokio w Japonii reprezentującą styl Karate Shinkyokushinkai. Styl ten jest promowany zarówno w aspekcie sztuki walki, jak i sportowym. WKO od października 2000 roku jest organizacją non profit. Natomiast od lipca 2003 roku organizacja ta nosi nazwę NPO WKO Shinkyokushinkai. WKO powstało w miejsce działającej do lipca 2003 roku IKO Kyokushinkaikan. Powodem przekształceń organizacyjnych było wyodrębnianie się nowego stylu karate – Karate Shinkyokushinkai oraz zmiany w sferze organizacyjnej i strukturalnej, a także pełnej demokratyzacji procesu decyzyjnego oraz stosunków wewnętrznych. Organizacja WKO jest aktualnie instytucją w pełni demokratyczną o zasięgu globalnym, zrzeszającą osoby o różnej płci, pochodzące z różnych kultur, wyznające różne religie, o rożnych światopoglądach, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i narodowym. Jest to organizacja, która promuje idee równości, szacunku, pracy na rzecz społeczeństwa, prawidłowego kształtowania osobowości młodych członków społeczeństwa, pomagania słabszym, biedniejszym oraz wzajemnej pomocy. WKO dąży do poprawy sytuacji najbardziej potrzebujących oraz zminimalizowania zagrożeń patologicznych względem dzieci i młodzieży poprzez promowanie wartości wynikających ze sztuki walki jaką jest Karate Shinkyokushinkai i jej samej jako narzędzia do osiągnięcia tego celu. WKO respektuje wszelkie odrębności swoich członków wynikające z ich pochodzenia i przynależności narodowej i kulturowej. Ponadto nie stosuje żadnych kryteriów dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej w stosunku do swoich członków oraz innych osób.

Filozofia Karate Shinkyokushinkai, oparta na etycznych i moralnych zasadach stworzonych i  promowanych przez Masutatsu Oyama, znajduje swój wyraz w powiedzeniu: poprzez nieustanną pracę nad samym sobą, swoim umysłem i osobowością jesteśmy społecznie użyteczni. Integralną częścią filozofii Karate Shinkyokushinkai są również trzy filary stanowiące jednocześnie podstawę działania całej organizacji tj. edukacja młodzieży i dzieci, społeczna użyteczność (poświęcenie) oraz komunikacja międzynarodowa. Celem działalności WKO jest propagowanie i rozpowszechnianie Karate Shinkyokushinkai, bowiem wartości i zasady promowane i wynikające z tego systemu karate stanowią narzędzie, dzięki któremu można zmieniać na lepsze i kształtować otaczającą rzeczywistość. Wszystko to prowadzi do tego, aby kształtować charakter młodzieży i dzieci, aby wpajać społecznie pożądane wartości oraz dążyć do osiągnięcia celu nadrzędnego jakim jest światowy pokój.

W duchu wyżej zarysowanej filozofii WKO Shinkyokushinkai podejmuje działania mające na celu stworzenie wzajemnej więzi i społecznej solidarności między jej członkami oraz rozwijania i zacieśniania istniejących więzi i relacji międzyludzkich. Środkami do realizacji tego celu są przede wszystkim wydarzenia sportowe inicjowane przez osoby trenujące Karate Shinkyokushinkai w swoich krajach. W szczególności są to międzynarodowe seminaria, obozy i zgrupowania Karate Shinkyokushinkai, a także zawody sportowe dla mężczyzn i kobiet rozgrywane w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych. 

Należy również zaznaczyć, że Karate Shinkyokushinkai jest Budo Karate odzwierciedlającym ducha Busido, niepisanych zasad etycznych samurajów, w takich wartościach jak człowieczeństwo, lojalność, wsparcie, uprzejmość i zaufanie.

Karate Shinkyokushinkai jest jednym ze styli karate wywodzącym się z szeroko rozumianego nurtu karate japońskiego, tj sztuki walki, która powstała na terenie dzisiejszej Japonii. Jego pierwowzorem i podstawą jest styl stworzony w 1964 roku przez Wielkiego Mistrza Sosai Masutatsu Oyama – Kyokushin Karate. Karate Shinkyokushinkai jest nowoczesnym systemem zaliczanym do karate kontaktowego, gdzie rywalizacja sportowa jest prowadzona według reguł knock – down.

Hierarchia stopni Karate Shinkyokushinkai stanowi oryginalny i autonomiczny system oznaczania, nadawania oraz wymagań na poszczególne stopnie wtajemniczenia. Stopnie w Karate Shinkyokushinkai są podzielone na stopnie junior do 16 roku życia oraz senior powyżej granicy tego wieku. Każdy ze stopni, zarówno junior jak i senior, posiada swoje oznaczenie danym kolorem pasa oraz pagonu.

System stopni w Karate Shinkyokushinkai różni się od pozostałych systemów karate również poszczególnymi wymaganiami, które musi spełnić adept, aby osiągnąć kolejny poziom wtajemniczenia.

Należy podkreślić, ze proces szkolenia w Karate Shinkyokushinkai odbywa się pod egidą wybitnych znawców i ekspertów Karate Shinkyokushinkai z Europy oraz z Japonii. WKO dbając o wysoki poziom Karate Shinkyokushinkai w poszczególnych Regionach zapewnia nieograniczony kontakt z japońskimi instruktorami poprzez indywidualne delegacje z So-Honbu kilkanaście razy w roku. Spotkania te mają miejsce przy okazji corocznych seminariów wiosennych i zimowych, Mistrzostw Europy oraz obozów letnich. Podkreślenia wymaga również fakt, iż szkolenie w Karate Shinkyokushinkai odbywa się zgodnie z autorskimi standardami i wymaganiami obowiązującymi w WKO, EKO.

 

Nazwa i znak identyfikujący styl Shinkyokushinkai.

Nazwa Shinkyokushinkai jest jednym z istotniejszych elementów różnicujących i wyróżniających nowy styl karate. Karate Shinkyokushinkai jest nazwą, która stanowi nową jakość i markę w świecie karate kontaktowego. Jest to nowa, powstała w 2003 roku nazwa stylu karate uprawianego i promowanego w organizacji WKO, a podstawą jest Karate Kyokushin. W odniesieniu do istniejących już styli karate kontaktowego wyróżnia ją nie tylko znaczenie w języku polskim, ale przede wszystkim forma zapisu w języku japońskim. Nazwa Shinkyokushinkai składa się z dwóch słów "Shin" jako zaczerpniętego  z języka chińskiego ma oznaczać "nowy" Kyokushinkai jest więc elementem nowego nurtu Karate kontaktowego, który w sposób wyraźny i bezsprzeczny wskazuje na oryginalność i odrębność od innych organizacji Kyokushinkai pod względem wizualnym zapisu kanji, znaczenia oraz brzmienia. Są to więc cechy oraz właściwości, które składają się na  nową organizację karate kontaktowego jakim jest World Karate Organization Karate Shinkyokushinkai.

Kolejnym ważnym elementem Karate Shinkyokushinkai, który odróżnia tę organizację od innych organizacji Kyokushin jest symbol kokoro, który zastąpił dotychczasowy symbol kanku. Różnice między tymi dwoma znakami można zauważyć na płaszczyźnie graficznej oraz znaczeniowej. Jeżeli chodzi o tę pierwszą to na kokoro składa się okrąg, w który są wpisane dwa półokręgi oraz jeden okręg. Natomiast jeśli chodzi o jego znaczenie i znaczenie jego elementów to największy półokrąg symbolizuje ciało, mniejszy odnosi się do umiejętności, a ostatni element symbolizuje umysł. Znak kokoro symbolizuje zjednoczenie umysłu, umiejętności i ciała, jako podstawy ducha Budo.

Zatem zarówno kaligrafia Shinkyokushinkai oraz kokoro są symbolami, które bez wątpienia stanowią znaki odróżniające nową organizację karate kontaktowego, jako Karate Shinkyokushinkai od pozostałych organizacji i styli karate Kontaktowego wywodzących się z rodziny stylu Kyokushin. Są one ponadto elementami stanowiącymi podstawę tożsamości organizacji Shinkyokushinkai oraz jej nowatorską i oryginalną identyfikację.

Zobacz także oficjalny adres strony www.wko.or.jp 

 

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.